Home > Technologia > Liberalizacja rynku energii

Liberalizacja rynku energii

Jeszcze wiele osób a przede wszystkim przedsiębiorców nie wie że od 1 lipca 2007 r. nasz rynek polskiej energii elektrycznej został zliberalizowany dzięki czemu wszystkie podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe mają możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Co prawda odbiorcy instytucjonalni mieli już taką możliwość dwa lata wcześniej, ale z wielu względów głównie proceduralnych niewielu decydowało się na taki krok.

Aby jak najkorzystniej zmienić sprzedawcę energii zaleca się wykonać

  • – rozrachunku zużycia energii elektrycznej,
  • – przewertowania obowiązującej umowy z Zakładem Energetycznym,
  • – dać do oceny sposób przyłączenia do sieci elektroenergetycznej złotej rączce
  • – wypisać wszystkie dotychczasowe rozliczenia z Zakładem Energetycznym.
  • – Rozpocząć optymalizacje kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym negocjacje z dotychczasowym dostawcą energii,
  • – Dokonać oceny opłacalności najkorzystniejszego dostawcy energii elektrycznej,
  • – Wyboru odpowiedniej taryfy,

Warto skorzystać z pośrednictwa lub pomocy w załatwianiu wszelkich formalności, podpisywaniu umów i określaniu warunków dostaw energii przy zmianie sprzedawcy energii którą trzeba rozpocząć kroku: Wypowiedzenia starej umowy

Z zawarciem nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej nierozerwalnie związana jest konieczność wypowiedzenia poprzedniej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Jeśli wypowiadana jest umowa kompleksowa, odbiorca powinien zawrzeć z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Wejdzie ona w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

Następnie przejść do kroku – Poinformowanie OSD

O zmianie sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać poinformowany Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu.