Home > nieruchomości

Trzy oblicza nieruchomości

W potocznym rozumieniu nieruchomość to jakiś budynek lub jego część. Nieruchomością będziemy więc nazywać zarówno dom, mieszkanie, jak i altankę w ogrodzie. Jednakże sięgając do prawa cywilnego znaczenie pojęcia nieruchomości jest znacznie szersze. Jak bardzo? Definicja nieruchomości Portal internetowy Kruczek przytacza definicję nieruchomości w myśl art. 46 par. 1 kodeksu cywilnego „nieruchomościami

Więcej