Home > Biznes > Jak wypełnić i rozliczyć PIT 37

Jak wypełnić i rozliczyć PIT 37

Coroczne zeznania podatkowe to obowiązek każdego obywatela. Błędy, niedopatrzenia lub opóźnienia w ich złożeniu mogą skończyć się bolesną karą finansową ze strony organów skarbowych. Dlatego dziś przedstawiamy małą instrukcję na temat tego, jak wypełnić i rozliczyć PIT 37.

Z pewnością trzeba zrobić to uważnie, dokładnie i powoli, by nie pomylić się w żadnym z okienek. Co ważne, można to zrobić w formie papierowej i osobiście dostarczyć do urzędu, wypełnić wniosek przez internet i załatwić sprawę on-line lub też powierzyć formalności specjalistom (wyszukując w internecie biura wystarczy wpisać miasto, w którym mieszkasz, na przykład “biuro rachunkowe katowice”.

Pierwszy krok wypełniania PIT-37 to zgromadzenie potrzebnych dokumentów, czyli PIT-11 z minionego roku od wszystkich pracodawców i miejsc, w których uzyskaliśmy jakiś dochód. Następnie przechodzimy do wypełniania dokumentu PIT-37. Część A oraz B uzupełniamy swoimi danymi, takimi jak numer PESEL czy adres, a także wybieramy sposób opodatkowania. Należy także wskazać organ podatkowy oraz cel złożenia zeznania.
Drugi krok to wykazanie dochodów i strat w części C. Choć brzmi to strasznie, to tak naprawdę uzupełniamy okienka danymi z dokumentu PIT-11.
Trzeci krok wypełniania PIT-37 stanowi miejsce odliczeń od dochodów, czyli wskazanie poniesionych wydatków, które uprawniają do wybranych ulg, na przykład: wydatki na internet, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, darowizny, ulga mieszkaniowa czy ulga odsetkowa.
Czwarty krok to kompleksowe obliczenie podatku w częściach od E do I.
Piąty krok daje nam możliwość przekazania 1% swojego podatku na wybraną akcję charytatywną. Co ważne, wskazanie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego sprawia, że 1% nie umniejsza należnej kwoty zwrotu, tylko trafia na konto organizacji, zamiast do budżetu państwa.
Szósty krok powinien być dokładnym, precyzyjnym sprawdzeniem wszystkich danych, liczb, pozycji, ponownym przeliczeniem wszystkich okienek. Jeśli wszystko się zgadza, na samym końcu dokumentu należy złożyć czytelny podpis.

Pamiętajcie, że wypełniając PIT-37 nie można się spieszyć. Jeśli nie masz czasu, by zrobić to uważnie, lepiej odłóż to w czasie i wykorzystaj wolny weekend, by zrobić to porządnie. “Odkręcanie” wszelkiego rodzaju pomyłek na pewno nie będzie należało do najprzyjemniejszych.